Onze werkwijze

Jobs4europe is gespecialiseerd in het uitzenden van met name Poolse uitzendkrachten, zowel gemotiveerde productiemedewerkers als ook ervaren vaklieden. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden komen de meeste uitzendkrachten uit Polen, maar bij bepaalde specialismen werven we ook arbeidskrachten o.a.in Duitsland, Tsjechië, Letland of Hongarije.

Alle vacatures worden door ons ingevuld op basis van huisvesting, transport en een ziektekostenverzekering. Deze service is in het tarief inbegrepen!

Ik wil een afspraak

De aanvraag

Onze uitzendkrachten uit Polen en andere Oost-Europese landen, worden geworven op basis van een functieprofiel dat we samen met U opstellen.

Werving

Al gelang naar het functieprofiel werven we geschikte kandidaten bij onze kantoren in de diverse landen in Oost-Europa.  Potentiële  kandidaten worden aan U voorgedragen en uiteraard beslist U of er een of meerdere uitzendkrachten geschikt zijn voor Uw bedrijf.

Start in Nederland

Zodra U een geschikte kandidaat hebt gevonden regelen wij dat de Poolse werknemer naar Nederland reist. In Nederland wordt de uitzendkracht door ons gehuisvest en wordt hij/zij vanaf de eerste dag door ons begeleid. Indien nodig regelen we ook het transport naar de werkplek.

Documenten

Om in Nederland te mogen werken is een geldig ID bewijs een eerste voorwaarde. Medewerkers uit Polen en andere Oost-Europese landen kunnen op basis hiervan probleemloos in Nederland werken. Wel is het zo dat elke buitenlandse werknemer eenmalig een sofinummer moet aanvragen. Deze aanvraag regelen wij voor hen

Ziektekosten

Alle Poolse werknemers worden vanaf de eerste dag via ons bedrijf middels een basisverzekering collectief verzekerd.

Urenregistratie

De facturatie geschiedt wekelijks op basis van de geregistreerde uren. Alleen de effectief gewerkte uren worden afgerekend. Vanzelfsprekend kunt U een deel van de factuur overmaken naar onze G- rekening.