Downloaden

id
document
omschrijving
downloaden

3

NEN certificaat

Jobs4europe is NEN 4400-1 gecertificeerd. De NEN norm is een norm die is opgesteld om u als opdrachtgever de zekerheid te bieden dat onze verplichtingen wat betreft de aangifte en de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies worden nagekomen en dat onze uitzendkrachten legaal en onder de juiste omstandigheden voor u aan de slag kunnen gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site www.normeringarbeid.nl.

30

Werkbriefje

Werkbriefje

33

SNF certificaat

De Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidmigranten voldoen. Jobs4europe heeft voldaan aan de gestelde norm en heeft daarmee het certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behaald.

 

35

VCU certificaat

Jobs4europe is officieel gecertificeerd conform de Veiligheid Checklist Uitzendbureaus (VCU).  Met dit certificaat is vastgesteld dat Jobs4europe aantoonbaar werkt volgens de voorwaarden zoals omschreven in de criteria van de veiligheid checklist uitzendbureaus. Als opdrachtgever heeft u hierdoor de zekerheid dat Jobs4europe voldoet aan de geldende voorschriften en wettelijke regels.